Ημέρα: 11 Απριλίου 2012

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΙΟΣ 06/04/2012ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣΝΗΣΟΥ ΧΙΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 2172Διεύθυνση : Δημοκρατίας 4Τηλέφωνα : 2271044351 έως