Ημέρα: 27 Μαΐου 2009

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ- ΝΕΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΕΤΟΥΣ 2009

Το Επιμελητήριο Χίου ανακοινώνει οτι ο Ο.Α.Ε.Δ. κατάρτισε Πρόγραμμα έξι χιλιάδων (6.000) νέων ελεύθερων επαγγελματιών (Ν.Ε.Ε.) ιατρών, οδοντιάτρων, κτηνιάτρων, φαρμακοποιούς, δικηγόρους και μηχανικούς απόφοιτους Πανεπιστημιακών και Πολυτεχνικών Σχολών.