“Ψηφιακό Βήμα”: Ανάκληση Απόφασης Ένταξης

Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ, ΤΣ και ΕΚΤ αποφασίζει την ανάκληση Απόφασης Ένταξης πράξεων (Πίνακας 1)  διότι υποβλήθηκαν από τους δικαιούχους αιτήματα οικειοθελούς παραίτησης από το Πρόγραμμα τα οποία έγιναν αποδεκτά. 

Συννημένα παρακαλούμε όπως βρείτε τη σχετική Απόφαση και τον Πίνακα 1 που περιλαβάνεται σε αυτήν.

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ

Σχετικά Αρχεία: