Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων: Τρίτη (3η) Τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων στη ∆ράση «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων», ΕΣΠΑ 2014 – 2020

Δημοσιεύθηκε ορθή επανάληψη της απόφασης (ΥΠANE 3215/678/Α3/12.06.2020) τροποποίησης της δράσης «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας»  του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020). 

Παρακαλούμε βρείτε την αναλυτική απόφαση στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://www.efepae.gr/files4users/files/%CE%95%CE%A1%CE%93%CE%91%CE%9B%CE%95%CE%99%CE%9F%CE%98%CE%97%CE%9A%CE%97%20%CE%91%CE%9D%CE%A4%CE%91%CE%93%CE%A9%CE%9D%CE%99%CE%A3%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%A4%CE%97%CE%A4%CE%91%CE%A3/%CE%9F%CE%A1%CE%98%CE%97_%CE%95%CE%A0%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%9B%CE%97%CE%A8%CE%97_3%CE%97_%CE%A4%CE%A1%CE%9F%CE%A0_%CE%95%CE%A1%CE%93%CE%91%CE%9B_%CE%91%CE%9D%CE%A4%CE%91%CE%93_%CE%A80%CE%A4146%CE%9C%CE%A4%CE%9B%CE%A1-4%CE%932.pdf

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ