ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΑΓΗΤΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΙΟΥ

Το Γενικό Νοσοκομείο Χίου "ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ" έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007, την αρ.3/6-3-2012 απόφ. Δ.Σ. του Νοσοκομείου, προκηρύσσει  πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά, την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11 ΜΑΙΟΥ 2012 και ώρα 10 π.μ. στο Νοσοκομείο Χίου για την ανάδειξη αναδόχου για:

'ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΑΓΗΤΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΙΟΥ" Προϋπολογισμού 42.900,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Οι ενδιαφερόμενοι που θα λάβουν μέρος στο διαγωνισμό μπορούν  να προμηθεύονται την υπ' αριθμό 3142/6-4-2012 αναλυτική διακήρυξη απο το γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου τις εργάσιμες ημέρες και ώρες αντί του ποσού των 15 ευρώ.

Πηγή: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ