Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Χίου: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια εξοπλισμού για συντήρηση ραδιοεπικοινωνιών και εξοπλισμού προσωπικού

Το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Περιφερειακής Ενότητας Χίου καλεί σε εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιου έρευνας αγοράς για τα εξής:

– Προμήθεια εξοπλισμού προσωπικού του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Χίου

– Προμήθεια εξοπολισμού για συντήρηση ραδιοεπικοινωνιών του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Χίου

Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν είτε με e-mail στο i.kountouriadis@chios.pvaigaiou.gov.gr, είτε με Fax στο 22713 – 50548, είτε δια χειρός,  στο Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Χίου, οδός Πολυτεχνείου  – 1, από την 27η Αυγούστου 2020 έως και την 31η Αυγούστου 2020 και ώρες από 8:00 π.μ. με 14:00 μ.μ. 

Συνημμένες οι σχετικές προσκλήσεις.

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ