ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 4ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2009

Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χίου πρόκειται να προμηθευτεί τα αναγκαία είδη γραφικής ύλης και αναλωσίμων εκτύπωσης -φωτοαντιγραφής και τηλεμοιοτυπίας και διαφόρων άλλων ειδών για τη διενέργεια των προσεχών γενικών βουλευτικών εκλογών της 4ης Οκτωβρίου 2009 στο νομό μας.

Οι κλεισυές προσφορές  θα υποβάλλονται στα γραφεία της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης- Τμήμα Προμηθειών μέχρι τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2009 και ώρα 14.00

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 22710-44217, κος Κατσαρός.

Πηγή: ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΙΟΥ