Περιφερειακή Ενότητα Χίου: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προµήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4, Α3 και χαρτί Μηχανογραφικό διπλό αυτογραφικό”

  Επισυνάπτονται: Έγγραφο της Περιφερειακής Ενότητας Χίου & Φόρμα Οικονομικής Προσφοράς

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ