Περιφερειακή Ενότητα Χίου: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας ηλεκτρονικού εξοπλισμού

Η Περιφερειακή Ενότητα Χίου πρόκειται να προμηθευτεί Ηλεκτρονικό Εξοπλισμό (Περιφερειακές Συσκευές) για την εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών της. Οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές μπορούν να προσκομίσουν την κλειστή προσφορά τους στην οδό Πολυτεχνείου 1, Χίος 

Η τελική ημερομηνία υποβολής της προσφοράς είναι την Παρασκευή 12 Ιουνίου 2020 και ώρα 11 π.μ.

Επισυνάπτονται  η Πρόσκληση,  το Παράρτημα Α΄(Τεχνικές προδιαγραφές) και Παράρτημα Β΄(Οικονομική προσφορά).

 

 

 

 

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ