Περιφερειακή Ενότητα Χίου: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας ηλεκτρονικού εξοπλισμού (Η/Υ και οθόνες)

Η Περιφερειακή Ενότητα Χίου ανακοινώνει ότι πρόκειται να προμηθευτεί Ηλεκτρονικό Εξοπλισμό (Ηλεκτρονικούς υπολογιστές & Οθόνες) και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν την οικονομική προσφορά τους, έως την 5η Ιουνίου 2020 και ώρα 11 πμ, στο Τμήμα Προμηθειών και Περιουσίας στην οδό Πολυτεχνείου 1, Χίος.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην επισυναπτόμενη προσφορά. Επίσης επισυνάπτεται το Παράρτημα Β(οικονομική προσφορά) και το έντυπο με τις Τεχνικές Προδιαγραφές .

 

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ