Περιφερειακή Ενότητα Χίου: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια Πληροφοριακών Πινακίδων στο κτήριο του Κολεγίου

Η Περιφερειακή Ενότητα Χίου πρόκειται να προµηθευτεί Πινακίδες σύµφωνα µε τον επισυναπτόμενο πίνακα για την λειτουργία των υπηρεσιών της στο κτίριο του Κολεγίου. 

Επισυνάπτεται επίσης η φόρμα για τη συμπλήρωση της οικονομικής προσφοράς.

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ