Περιφερειακή Ενότητα Χίου: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια καυσίμων

Η Περιφερειακή Ενότητα Χίου για τις ανάγκες κίνησης των υπηρεσιακών οχημάτων της, θα προμηθευτεί  Καύσιμα (Αμόλυβδη Βενζίνη, Πετρέλαιο Κίνησης και Πετρέλαιο Θέρμανσης), για το χρονικό διάστημα από 01/04/2020 έως 31/03/2021.

Κριτήριο για την επιλογή του συνεργαζόμενου Προμηθευτή Καυσίμων αποτελεί η προσφορά με το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό %  επί της νόμιμου  διαμορφωμένης κάθε φορά λιανικής τιμής πώλησης του κάθε είδους την ημέρα παράδοσης του, όπως αυτό προσδιορίζεται και αναρτάτε στις αντλίες και στις πληροφοριακές πινακίδες του Βενζινάδικου και όπως αυτή δηλώνεται στο Παρατηρητήριο Τιμών Καυσίμων  του Υπουργείου Ανάπτυξης.

 Ο προμηθευτής που θα δώσει την χαμηλότερη τιμή καυσίμου, ο οποίος θα είναι και ο ανάδοχος, υποχρεούται να παραδώσει τα καύσιμα σε πρατήριο δικό του ή συνεργαζόμενο και πάντως όχι σε σημείο που να απέχει περισσότερα από 5 χιλιόμετρα από την έδρα της Περιφερειακής Ενότητας Χίου η οποία βρίσκεται στην οδό Πολυτεχνείου 1, Χίος.

 Τα καύσιμα  θα παραδίδονται  στους οδηγούς της Π.Ε. Χίου με την προσκόμιση διατακτικής, η τιμολόγηση θα πραγματοποιείται σε μηνιαία βάση με την προσκόμιση νόμιμων δικαιολογητικών και κατά τις  πληρωμές θα παρακρατούνται οι νόμιμες κρατήσεις Δημοσίου.   Επισημαίνεται ότι η παρούσα διαδικασία αποτελεί διαδικασία έρευνας αγοράς με σκοπό την επίτευξη της οικονομικότερης προσφοράς. 

 Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να προσκομίσουν έγγραφες προσφορές τους, οι οποίες θα πρέπει να παραδίδονται  μέχρι και την Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 14:30, στον κο Παπασπανούδη Παναγιώτη, τηλ. 22713-50519 και την κα Ξυδάδη Δήμητρα, τηλ.22713-50520, στο Τμήμα Προμηθειών και Περιουσίας της Π.Ε.Χίου, Πολυτεχνείου 1. 

 Η συγκεκριμένη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου http://www.pvaigaiou.gov.gr στους Διαγωνισμούς, καθώς και στον πίνακα ανακοινώσεων του Διοικητηρίου, Πολυτεχνείου 1 της Περιφερειακής Ενότητας Χίου.

 

 

 

 

 

 

Επισυνάπτεται το σχετικό έγγραφο                                                 Ο  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

                                                                                                          Του Τμήματος ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

 

 

 

                                          ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  ΠΑΠΑΣΠΑΝΟΥΔΗΣ

 

  

 

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ