Περιφερειακή Ενότητα Χίου: Προμήθεια ενός επιβατικού οχήματος μεταφοράς προσωπικού

Η Π.Ε. Χίου προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει ποιοτικών κριτηρίων, για την ανάθεση υλοποίησης προμήθειας ενός Επιβατικού Οχήματος μεταφοράς Προσωπικού (4×4, υβριδικής τεχνολογίας, 1400cc) συνολικού προϋπολογισμού 24.000€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Ο Διαγωνισμός θα γίνει την Τρίτη 24/11/2020 και ώρα 11:00, στην Αίθουσα Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Ε. Χίου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (Πολυτεχνίου 1, Χίος, 82131, 2ος όροφος, αίθουσα Τηλεδιάσκεψης).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η Τρίτη 24/11/2020 και ώρα 10:00 πμ.

Συνημμένα μπορείτε να βρείτε την αναλυτική διακήρυξη καθώς και τις σχετικές προδιαγραφές.

 

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ