Περιφερειακή Ενότητα Χίου: Έρευνα αγοράς για προμήθεια λαμπτήρων

Η Περιφερειακή Ενότητα Χίου πρόκειται να προμηθευτεί λαμπτήρες για τη λειτουργία των υπηρεσιών της Π.Ε. Χίου.

Όσοι ενδιαφέρονται να αναλάβουν την παραπάνω προμήθεια παρακαλούνται αφού συμπληρώσουν την καθαρή τιμή προσφοράς ανά μονάδα και υπολογίσουν τον αναλογούντα ΦΠΑ συνολικά, να προσκομίσουν κλειστή προσφορά στην Υπηρεσία έως την Πέμπτη 1/10/2020 και ώρα 14:30 στο Τμήμα Προμηθειών & Περιουσίας της Π.Ε. Χίου, Πολυτεχνείου 1.

Συνημμένη μπορείτε να βρείτε την αναλυτική πρόταση καθώς και την οικονομική προσφορά.

 

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ