Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διαμονή και έντυπο υλικό στο πλαίσιο συνδιοργάνωσης του FINAL 4 κυπέλλου υδατοσφαίρισης ανδρών 2020

Η Περιφέρεια Β. Αιγαίου πρόκειται να συνδιοργανώσει με το Ναυτικό Όμιλο Χίου το FINAL 4 Κύπελλο Υδατοσφαίρισης Ανδρών 2020 το διάστημα 28 – 29 Φεβρουαρίου 2020 στη Χίο. 

Στο πλαίσιο αυτού, η ΠΒΑ προτίθεται να αναλάβει μεταξύ άλλων: α) την κάλυψη δαπάνης για τη διαμονή – φιλοξενία 98 ατόμων σε ξενοδοχείο και β) το έντυπο υλικό και τα έπαθλα για τις ανάγκες συνδιοργάνωσης.

– Όσοι ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για τη διαμονή 98 ατόμων σε ξενοδοχείο 4 αστέρων πλησίον του Ιωνικού Κολυμβητηρίου ή εντός Πόλεως Χίου παρακαλούνται να συμπληρώσουν τη συνημμένη Οικονομική προσφορά (Παράρτημα 1).

– Όσοι ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για το έντυπο υλικό και τα έπαθλα (πλακέτες, μετάλλια, κύπελλα, banners, flyers κτλ) παρακαλούνται να συμπληρώσουν τη συνημμένη Οικονομική Προσφορά (Παράρτημα 2)

 

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν υπογεγραμμένες και σφραγισμένες σε κλειστό φάκελο έως την Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 13:30, στη Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοιν. Μέριμνας/ Τμήμα Κοιν. Αλληλεγγύης ΠΕ Χίου (Κων. Μονομάχου 35-37, 82131, Χίος)

 

Συνημμένη παρακαλούμε βρείτε την αναλυτική πρόσκληση.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να απευθυνθείτε στα τηκ 2271352618 & 2271352610 και στα email amisentzis@2532.syzefxis.gov.gr και d.meni@chios.pvaigaiou.gov.gr.

 

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ