ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου: 4η Τροποποίηση της Δράσης 3.a.1. “Ενίσχυση υφιστάμενων και νέων επιχειρήσεων για την αξιοποίηση πατεντών, καινοτομιών και νέων παραγωγικών / επιχειρηματικών ιδεών για την βελτίωση της παραγωγικής τους δραστηριότητας ή / και για την ανάπτυξη νέων προϊόντων”

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε η 4η τροποποίηση της δράσης 3.a.1. “Ενίσχυση υφιστάμενων και νέων επιχειρήσεων για την αξιοποίηση πατεντών, καινοτομιών και νέων παραγωγικών / επιχειρηματικών ιδεών για την βελτίωση της παραγωγικής τους δραστηριότητας ή / και για την ανάπτυξη νέων προϊόντων” στο πλάισιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Βόρειο Αιγαίο”

Το αναλυτικό έγγραφο της απόφασης τροποποίησης μπορείτε να βρείτε εδώ

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ