ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου: Συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις (1η τροποποίηση) στη Δράση “Ενίσχυση ΤΠΕ”

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε η 1η τροποποίηση των συχνών ερωτήσεων-απαντήσεων (ΠΕΠ Β. Αιγαίου ΟΙΚ/2116/07.09.2020) αναφορικά με τη Δράση “Ενίσχυση ΤΠΕ” των ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου (ΕΣΠΑ 2014-2020). 

Για να δείτε την Απόφαση πατήστε στον κάτωθι σύνδεσμο

https://www.pepba.gr/wp-content/uploads/2020/09/%CE%A9%CE%91%CE%A717%CE%9B%CE%A9-%CE%9A7%CE%94.pdf 

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ