ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου: Ενίσχυση υφιστάμενων και νέων επιχειρήσεων για την αξιοποίηση πατεντών, καινοτομιών και νέων παραγωγικών/επιχειρηματικών ιδεών για τη βελτίωση της παραγωγικής τους δραστηριότητας ή/και την ανάπτυξη νέων προϊόντων

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων χρηματοδοτικής ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων για τη δράση 3.a.1. “Ενίσχυση υφιστάμενων και νέων επιχειρήσεων για την αξιοποίηση πατεντών, καινοτομιών και νέων παραγωγικών / επιχειρηματικών ιδεών για την βελτίωση της παραγωγικής τους δραστηριότητας ή / και για την ανάπτυξη νέων προϊόντων”, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Βόρειο Αιγαίο» 2014-2020.  Η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των ερευνητικών προτάσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis) ορίζεται το διάστημα από 12/12/2019 ώρα 1.00 μ.μ. έως και την καταληκτική ημερομηνία 31/03/2020 ώρα 3:00 μ.μ

 

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε στον κάτωθι σύνδεσμο 

https://www.pepba.gr/prosklisi/%ce%b5%ce%bd%ce%af%cf%83%cf%87%cf%85%cf%83%ce%b7-%cf%85%cf%86%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%ac%ce%bc%ce%b5%ce%bd%cf%89%ce%bd-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%bd%ce%ad%cf%89%ce%bd-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%87%ce%b5%ce%b9/  

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ