ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΩΣ ΤΙΣ 15/10/2009

Απόφαση για την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προτάσεων στα προγράμματα «Ενίσχυσης Επιχειρηματικότητας Νέων» και «Ενίσχυσης Επιχειρηματικότητας Γυναικών» από τις 14 Σεπτεμβρίου στις 15 Οκτωβρίου υπέγραψε σήμερα ο υφυπουργός Ανάπτυξης, Ιωάννης Μπούγας.

Παράλληλα, κατόπιν σχετικών αιτημάτων προς τον ΕΟΜΜΕΧ προστέθηκαν στις επιλέξιμες δραστηριότητες οι εξής κωδικοί ΚΑΔ:

· 73.11.11: Υπηρεσίες πλήρους διαφήμισης

· 87.30.1: Υπηρεσίες φροντίδας με παροχή καταλύματος για ηλικιωμένους και αναπήρους

· 77.21.10: Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης ειδών αναψυχής και αθλητισμού

· 52.22.19.02: Υπηρεσίες στάθμευσης και φύλαξης σκαφών σε χερσαίο χώρο

· 88.99.19.01: Καθοδήγηση ατόμων με προβλήματα

· 86.90.13: Υπηρεσίες φυσικοθεραπείας

Σημειώνεται ότι τα εν λόγω προγράμματα, συνολικού προϋπολογισμού 80 εκατ. , υλοποιούνται από το Υπουργείο Ανάπτυξης στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (ΕΠΑΝ ΙΙ) με ενδιάμεσο φορέα τον ΕΟΜΜΕΧ.

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον EOMMEX, (Ξενίας 16 και Έβρου 26, Αθήνα 115 28), τηλ. 210 7491100, 210 7481157, www.eommex.gr .