Τα ισχύοντα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας έως και τη Δευτέρα, 13 Μαρτίου 2023 και ώρα 06:00.

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ (1192/03.03.2023) η απόφαση παράτασης ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ. 5432/27.1.2023 (Β’ 389) κοινής υπουργικής απόφασης περί έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας έως και τη Δευτέρα, 13 Μαρτίου 2023 και ώρα 06:00.

Συνημμένο μπορείτε να βρείτε το σχετικό ΦΕΚ.

ΦΕΚ 1192/03.03.2023