Πίνακας αποτελεσμάτων στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. πρωτ. 731/6-10-2020 πρόσκλησης για τη σύναψη μίσθωσης έργου Συμβούλου στο πλαίσιο της Πράξης “Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Χίου”

Επισυνάπτεται ο Πίνακας Αποτελεσμάτων στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. Πρωτ. 731/6-10-2020 πρόσκλησης για τη σύναψη μίσθωσης έργου Συμβούλου στο πλαίσιο της Πράξης “Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Χίου”

Α/Α     Κωδ. Αρ. Υποψηφίου     Βαθμολογία

1                  759                             63

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ