Κ.Ε.Ε.Ε: Μηνιαίο Ενημερωτικό Τεύχος Νοεμβρίου 2022.

Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος στοχεύοντας στην ενδελεχή ενημέρωση των επιχειρήσεων – μελών των Επιμελητηρίων αποστέλλει Μηνιαία Ενημερωτικά Τεύχη στα οποία αναλύονται ζητήματα επίκαιρα και χρήσιμα που σχετίζονται με τη λειτουργία των επιχειρήσεων.

Συνημμένο μπορείτε να βρείτε το Μηνιαίο Ενημερωτικό Τεύχος Νοεμβρίου 2022.

Μηνιαίο Ενημερωτικό Τεύχος Νοεμβρίου 2022