Κρατικός Αερολιμένας Χίου: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας καυσίμων

 Η διαδικασία της διαπραγμάτευσης θα διεξαχθεί στις 12 Μαρτίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:00- 9:30 πμ στα γραφεία του ΚΑΧΙΟ.

Επισυνάπτεται η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ