Κρατικός Αερολιμένας Χίου: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού για την αποκατάσταση λειτουργίας του κύριου σταθεροποιητή

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προσέλθουν ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής του Κρατικού Αερολιμένα Χίου για διαπραγμάτευση με σκοπό την προμήθεια υλεκτρολογικού υλικού για την αποκατάσταση του κύριου σταθεροποιητή PAPIS.

Η διαδικασία διαπραγμάτευσης θα διεξαχθεί στις 12 Ιουνίου 2020 , ημέρα Παρασκευή και ώρα 8:00 -8:30 πμ στα γραφεία του Κρατικού Αερολιμένα Χίου. 

Συνημμένη η αναλυτική Πρόσκληση.

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ

Σχετικά Αρχεία: