Κρατικός Αερολιμένας Χίου: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές ηλεκτρολογικού υλικού να προσέλθουν για διαπραγμάτευση  ενώπιον της αρμόδιας επιστροπής του ΚΑΧΙΟ.

Η διαδικασία διαπραγμάτευσης θα διεξαχθεί στις 15 Ιουνίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 8:00 -8:30 πμ στα γραφεία του Κρατικού Αερολιμένα Χίου.

Περισσότερα στην επισυναπτόμενη Πρόσκληση.

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ