Κρατικός Αερολιμένας Χίου: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια καυσίμων κίνησης.

Ο Κρατικός Αερολιμένας Χίου προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους σε εκδήλωση ενδιαφέροντος για την προμήθεια καυσίμων κίνησης του Αερολιμένα Χίου. Η διαδικασία διαπραγμάτευσης θα διεξαχθεί την Τετάρτη 28 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 08:00 – 08:30 π.μ. στα γραφεία του Κρατικού Αερολιμένα Χίου (ΚΑΧΙΟ).

Συνημμένη μπορείτε να βρείτε την αναλυτική πρόσκληση που περιλαμβάνει υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς και τις τεχνικές προδιαγραφές.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΜΕ ΑΔΑΜ