ΕΣΠΑ 2014-2020: 5η τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Δράσης «Ψηφιακό Βήμα» για τις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες

Δημοσιεύθηκε η πέμπτη (5η) τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Δράσης «Ψηφιακό Βήμα» του ΕΠΑνΕΚ, σχετικά με την ένταξη επιπλέον τριάντα δύο (32) επιχειρηματικών σχεδίων, μετά την εξέταση ενστάσεων των λιγότερο ανεπτυγμένων περιφερειών, με συνολική δημόσια δαπάνη 370.074,25 ευρώ. Η συνολική δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 71.573.612,23 ευρώ.

Για να δείτε την απόφαση τροποποίησης πατήστε στον κάτωθι σύνδεσμο

http://epan2.antagonistikotita.gr/uploads/20201120_vhma_5h_trop_apof_ent.pdf 

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ