ΕΣΠΑ 2014-2020: 14η τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές»

Δημοσιεύθηκε η δέκατη τέταρτη (14η) τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» του ΕΠΑνΕΚ. Η τροποποίηση αφορά σε σημεία της Αναλυτικής Πρόσκλησης και των Παραρτημάτων αυτής, όπως το μισθολογικό κόστος υφιστάμενου προσωπικού, οι υποχρεώσεις δικαιούχων κ.α.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε στον κάτωθι σύνδεσμο

http://epan2.antagonistikotita.gr/uploads/20200810_14h_trop_anavathm.pdf 

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ