ΕΣΠΑ 2014-2020: Απόφαση Απόρριψης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων»

 Ανακοινώθηκε η πρώτη (1η) Απόφαση Απόρριψης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων» με θέμα την απόρριψη  τεσσάρων (4) Πράξεων που υποβλήθηκαν στη Δράση. 

 

Πατήστε στο σύνδεσμο

http://epan2.antagonistikotita.gr/uploads/20190322_1h_Apofasi_Aporripsis_Ergal_Antagon.PDF 

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ