ΕΣΠΑ 2014-2020: Άρση της αναστολής προθεσμιών σε 12 Δράσεις του ΕΠΑνΕΚ

              Απόφαση άρσης της αναστολής προθεσμιών σε δράσεις ενίσχυσης ΜΜΕ

Για τις Δράσεις του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020, του επισυναπτόμενου στην Απόφαση Πίνακα, αποφασίζεται η άρση της αναστολής  όλων των δεσμευτικών προθεσμιών που αφορούν στην αξιολόγηση, υλοποίηση και ολοκλήρωση πράξεων δικαιούχων, ενδεικτικά: παροχή διευκρινίσεων και υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων και δικαιολογητικών για αξιολόγηση ένταξης, αξιολόγηση ένστασης, καθώς και για ένταξη προτάσεων, υποβολή ένστασης επί σχετικής διοικητικής απόφασης, υποβολή αιτήματος πιστοποίησης και επαλήθευσης, ολοκλήρωση πράξεων.

Οι ημερομηνίες που θα ισχύσουν ακολουθούν τις εκάστοτε προθεσμίες που ορίζονται και ανάλογα με το στάδιο της διαδικασίας στο οποίο βρίσκεται η κάθε αίτηση χρηματοδότησης.

 

Πιο αναλυτικά στην επισυναπτόμενη Απόφαση.

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ

Σχετικά Αρχεία: