ΕΠΑνΕΚ: 9η τροποποίηση της Δράσης “Ενίσχυση Αυτοαπασχόλησης των Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης – Α’ Κύκλος”

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε απόφαση (ΥΠΑΝΕ 1655/Β3/359/11.03.2021) τροποποίησης της Δράσης “Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης-Α’ Κύκλος” του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020). Το εν λόγω αρχείο μπορείτε εδώ.

Πηγή: elanet.gr