ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014 – 2020): Απόφαση απόρριψης έργων στη Δράση «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας»

Δημοσιεύθηκε η απόφαση απόρριψης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων» με Κωδικό ΟΠΣ 019ΚΕ (Α/Α 3428), στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020»

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά την απόφαση στο παρακάτω link:

http://epan2.antagonistikotita.gr/uploads/20200330_7h_aporr_erg_ant.pdf

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ