ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014 – 2020): Απόφαση απόρριψης έργων στη Δράση «Επιχειρούμε Έξω»

Δημοσιεύθηκε η απόφαση απόρριψης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ – Υποστήριξη Διεθνούς Προβολής ΜΜΕ με Εξωστρεφή Προσανατολισμό» με Κωδικό ΟΠΣ 013KE (Α/Α 2624), στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία»

Μπορείτε να δείτε την απόφαση στο παρακάτω link:

http://epan2.antagonistikotita.gr/uploads/20200330_11h_apof_aporr_epix_exw.pdf

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ