ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΧΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΠΡΟΣ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Ι.Χ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΟΔΗΓΟ

Σας ενημερώνουμε ότι η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών , διακηρύσσει Δημόσιο Επαναληπτικό Πλειοδοτικό Διαγωνισμό, για την εκμίσθωση χώρου (χώρος AUTO HELLAS ATEE) προς άσκηση και εκμετάλλευση του δικαιώματος λειτουργίας γραφείου Ι.Χ. αυτοκινήτων χωρίς οδηγό στον Κρατικό Αερολιμένα Χίου για τρία (3) χρόνια.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 10 Δεκεμβρίου 2009, ημέρα Πέμπτη και από ώρα 11.30 π.μ. έως 12.00 π.μ.

Πληροφορίες και όροι της διακήρυξης παρέχονται στον Κρατικό Αερολιμένα Χίου «ΟΜΗΡΟΣ» καθημερινά από 8.00 έως 14.00 και στο τηλέφωνο 22710-81402 έως 81411.

 

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ