Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας ανταλλακτικών και λιπαντικών για το ΚΗΗ-1301 ασθενοφόρο όχημα

Το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας Παράρτημα Μυτιλήνης κατόπιν του υπ΄ αριθμ. 77/22-04-2020 αιτήματος προμήθειας, με ΑΔΑΜ: 20REQ006800214, καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορές για την προμήθεια ανταλλακτικών και λιπαντικών ασθενοφόρων.  

Οι προσφορές αποστέλλονται ή υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο στο Πρωτόκολλο του ΕΚΑΒ Μυτιλήνης Μίλτου Κουντουρά 1 ( Κτίριο Πολεοδομίας ), 1ος όροφος, Τ.Κ 81100 Τηλ. 2251029377 Φαξ 2251029377 (ή και ηλεκτρονικά στο e-mail mytilini@ekab.gr ) με την ένδειξη: “ Διαγωνισμός για την προμήθεια ανταλλακτικών και λιπαντικών για το KHΗ-1301 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΧΙΟΥ με ΑΕ 77/22-04-2020”

Η τελική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι την Παρασκευή 5 Ιουνίου 2020.

Επισυνάπτεται η σχετική Πρόσκληση.

 

 

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ

Σχετικά Αρχεία: