Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας λιπαντικών ασθενοφόρων

Το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας Παράρτημα Μυτιλήνης κατόπιν του υπ΄ αριθμ. 103/06-05-2020 αιτήματος προμήθειας, με ΑΔΑΜ: 20REQ006794365 καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορές για την προμήθεια  λιπαντικών ασθενοφόρων .

Οι προσφορές αποστέλλονται ή υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο στο Πρωτόκολλο του ΕΚΑΒ Μυτιλήνης Μίλτου Κουντουρά 1 ( Κτίριο Πολεοδομίας ), 1ος όροφος, Τ.Κ 81100 Τηλ. 2251029377 Φαξ 2251029377 (ή και ηλεκτρονικά στο e-mail mytilini@ekab.gr ) με την ένδειξη: “ Διαγωνισμός για την προμήθεια ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΧΙΟΥ με ΑΕ 103/06-05-2020”,

Τελική ημερομηνία υποβολής προσφορών την Παρασκευή 5 Ιουνίου 2020.

Αναλυτικότερα στην επισυναπτόμενη Πρόσκληση.

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ

Σχετικά Αρχεία: