Δ.Ε.Υ.Α. Χίου: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια φαρμακευτικού και παραφαρμακευτικού υλικού

Η Δ.Ε.Υ.Α. Χίου προσκαλεί σε εκδήλωση ενδιαφέροντος για την “Προμήθεια φαρμακευτικού και παραφαρμακευτικού υλικού”, προϋπολογισμού δαπάνης 6.000,00 € χωρίς το Φ.Π.Α.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν την προσφορά τους, στο Πρωτόκολλο της Υπηρεσίας στο Βιολογικό Καθαρισμό, έως τη Τετάρτη 17 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 11:00 πμ.  

Αναλυτικότερες πληροφορίες στην επισυναπτόμενη Πρόσκληση. 

 

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ

Σχετικά Αρχεία: