Δ.Ε.Υ.Α. Χίου: Περίληψη Διακήρυξης προμήθειας χυτοσίδηρων-χαλύβδινων

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Νήσου Χίου (Δ.Ε.Υ.Α.Ν. Χίου), προκηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμήθεια  χυτοσίδηρων – χαλύβδινων με προϋπολογισμό 59.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Βιολογικό Καθαρισμό Χίου, Λεωφόρος Ενώσεως έναντι αεροδρομίου, στην αίθουσα συνεδριάσεων στις 03/12/2020 και ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών 10:00 π.μ.

Περισσότερες πληροφορίες στην επισυναπτόμενη Περίληψη Διακήρυξης.

 

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ

Σχετικά Αρχεία: