Δ.Ε.Υ.Α. Χίου: Περίληψη διακήρυξης προμήθειας χημικών ύδρευσης

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Νήσου Χίου (Δ.Ε.Υ.Α.Ν. Χίου), προκηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμήθεια χημικών ύδρευσης.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 27/10/2020 στο Βιολογικό Καθαρισμό Χίου, στην οδό Λεωφ. Ενώσεως (έναντι Αεροδρομίου). 

Περισσότερες πληροφορίες  στη συνημμένη Περίληψη Διακήρυξης.

 

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ

Σχετικά Αρχεία: