ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ 96 ΑΔΤΕ

Σας ενημερώνουμε ότι την 16η Μαρτίου 2010, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 θα διενεργηθεί στη Λέσχη Αξιωματικών Φρουράς Χίου, ανοικτός μειοδοτικός διαγωνισμός για την ανάδειξη προμηθευτή οπωροκηπευτικών για την κάλυψη αναγκών της 96 ΑΔΤΕ.

Οι γενικοί και ειδικοί όροι του διαγωνισμού και λοιπές πληροφορίες θα δίνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στην 96 ΑΔΤΕ/4ο ΕΓ. Πληροφορίες στο τηλ. 22710-84242 (Τ/χης Ιωάννης Ιωάννου)

 

Πηγή: 96 ΑΔΤΕ