ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΩΝΙΑΣ

Σας ενημερώνουμε οτι ο Δήμος Ιωνίας προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την προμήθεια "Εξοπλισμός παιδικών χαρών Δήμου Ιωνίας".

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημαρχιακό κατάστημα την 25/10/2010, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00.

Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης του διαγωνισμού παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες απο το γραφείο του Δήμου Ιωνίας. Αρμόδιος υπάλληλος Αμπαζής Ιωάννης, τηλ. 2271351521

Πηγή: ΔΗΜΟΣ ΙΩΝΙΑΣ