ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΠΑΓΩΤΩΝ ΤΗΣ 96 ΑΔΤΕ

Η διακήρυξη έχει ως εξής:

Ανακοινώνεται οτι την 30 Απριλίου 2009, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 θα διενεργηθεί στη Λέσχη Αξιωματικών Φρουράς Χίου ανοιχτός διαγωνισμός για την ανάδειξη προμηθευτών παγωτών για τη θερινή περίοδο του έτους 2009 με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές με έκπτωση επι τοις εκατό(%) επι των τιμών του επισήμου τιμοκαταλόγου χονδρικής τιμής (προ του υπολογισμού του ΦΠΑ) των επιχειρήσεων παραγωγής παγωτών.

Λοιπές πληροφορίες διεξαγωγής του διαγωνισμού καθώς και οι γενικοί και ειδικοί όροι συμφωνιών θα δίνονται στους ενδιαφερόμενους κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στην 96 ΑΔΤΕ/4οΕΓ/ΙΙδ και στο τηλέφωνο 22710-84242.

Πηγή: 96 ΑΔΤΕ