ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΑΓΗΤΟΥ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ

Η διακήρυξη έχει ως εξής:

Το Γενικό Νοσοκομείο Χίου "ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ" προκηρύσσει διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά, την 14-5-2009, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10 π.μ. στο Νοσοκομείο Χίου για την ανάδειξη εργολάβου για την παροχή υπηρεσιών διανομής φαγητού στο Νοσοκομείο.

Συνολικός Προϋπολογισμός 95.000 ευρώ συμπ. ΦΠΑ

Οι ενδιαφερόμενοι που θα λάβουν μέρος στο διαγωνισμό μπορούν να προμηθεύονται την αρ. 2241/9-4-2009 αναλυτική διακήρυξη απο το γραφείο προμηθειών του Νοσοκομείου τις εργάσιμες ημέρες και ώρες αντί του ποσού των 20 ευρώ. Τηλ.22713-50106 και φαξ 22713-50241

Πηγή: ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ