ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

 

Η διακήρυξη έχει ως εξής:

Το Γενικό Νοσοκομείο Χίου "ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ" προκηρύσσει διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά, την 25-5-2009, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10 π.μ. στο Νοσοκομείο Χίου για την ανάδειξη εργολάβου για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης των χώρων του Νοσοκομείου.

Συνολικός Προϋπολογισμός 115.000 ευρώ συμπ. ΦΠΑ

Οι ενδιαφερόμενοι που θα λάβουν μέρος στο διαγωνισμό μπορούν να προμηθεύονται την αρ. 2288/10-4-2009 αναλυτική διακήρυξη απο το γραφείο προμηθειών του Νοσοκομείου τις εργάσιμες ημέρες και ώρες αντί του ποσού των 20 ευρώ. Τηλ.22713-50106 και φαξ 22713-50241

Πηγή: ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ