ΔΕΥΑΧ: Περιλήψεις διακηρύξεων συνοπτικών μειοδοτικών διαγωνισμών

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Νήσου Χίου (Δ.Ε.Υ.Α.Ν. Χίου), προκηρύσσει τους κάτωθι συνοπτικούς μειοδοτικούς διαγωνισμούς :

1) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

2) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΩΝ Ε.Ε.Λ

3) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ

4) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ

5) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Συνημμένα οι αναλυτικές περιλήψεις των διακηρύξεων.

 

 

 

 

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ