Γενικό Νοσοκομείο Χίου: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκμίσθωσης κυλικείου

Το Γενικό Νοσοκομείο Χίου “Σκυλίτσειο” προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο σε εκδήλωση ενδιαφέροντος με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την εκμίσθωση κυλικείου. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις προτάσεις τους σε κλειστό φάκελο στο γραφείο του Πρωτοκόλλου του Γ.Ν.Χ. μέχρι και την Τρίτη 16-06-2020 και ώρα 14:00.

Πιο αναλυτικά στην επισυναπτόμενη περίληψη διακήρυξης. 

 

 

 

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ

Σχετικά Αρχεία: