Αναστολή καταχώρισης (άρθρο 29, ν. 4919/2022 (Α΄71))

Επισυνάπτεται έγγραφο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων αναφορικά με την Αναστολή Καταχώρισης πράξης ή στοιχείου είτε στο Πληροφοριακό Σύστημα (Π/Σ) του Γ.Ε.Μ.Η. είτε στην Υπηρεσία Γ.Ε.Μ.Η., εφόσον εκκρεμεί η δημοσίευση συγκεκριμένων πράξεων στο Γ.Ε.Μ.Η.

Συνημμένο, επίσης, μπορείτε να βρείτε έγγραφο με σύντομες ερωτήσεις – απαντήσεις για την Αναστολή Καταχώρισης στο Γ.Ε.Μ.Η.

 

 

 

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ