Υπό Υλοποίηση

Ολοκληρωμένες Ψηφιακές Υπηρεσίες του Επιμελητηρίου Χίου

Το Επιμελητήριο Χίου, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Βόρειο Αιγαίο”, υλοποιεί το έργο “Ολοκληρωμένες Ψηφιακές Υπηρεσίες του Επιμελητηρίου Χίου” συνολικού προϋπολογισμού 305.553€.