Υλοποιημένα Έργα

Ολοκληρωμένες Ψηφιακές Υπηρεσίες του Επιμελητηρίου Χίου

Το Επιμελητήριο Χίου, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Βόρειο Αιγαίο”, υλοποιεί το έργο “Ολοκληρωμένες Ψηφιακές Υπηρεσίες του Επιμελητηρίου Χίου” συνολικού προϋπολογισμού 305.553€.

SeaofSkills

Στόχος του έργου ήταν η ενίσχυση της ποιότητας και της ελκυστικότητας της κατάρτισης των αλιέων και η παράλληλη κάλυψη των αναγκών και απαιτήσεων των κλάδων της αλιείας και της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Rural e-Gov LDV

Το έργο “Rural-eGov” επικεντρωνόταν στην ανάλυση αναγκών σχετικά με τις δημόσιες υπηρεσίες υποστήριξης μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε πέντε αγροτικές περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης με διαφορετικά επίπεδα υλοποίησης και υιοθέτησης e-government υπηρεσιών.