Υλοποιημένα Έργα

SeaofSkills

Στόχος του έργου ήταν η ενίσχυση της ποιότητας και της ελκυστικότητας της κατάρτισης των αλιέων και η παράλληλη κάλυψη των αναγκών και απαιτήσεων των κλάδων της αλιείας και της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Rural e-Gov LDV

Το έργο “Rural-eGov” επικεντρωνόταν στην ανάλυση αναγκών σχετικά με τις δημόσιες υπηρεσίες υποστήριξης μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε πέντε αγροτικές περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης με διαφορετικά επίπεδα υλοποίησης και υιοθέτησης e-government υπηρεσιών.