96 ΑΔΤΕ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας εμφιαλωμένου νερού

Η 96 ΑΔΤΕ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη προμηθευτή εμφιαλωμένου νερού προς κάλυψη των αναγκών των Μονάδων της.  

Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού είναι τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 9:00 στη ΛΕΘ Χίου.

Η διακήρυξη του διαγωνισμού θα αναρτηθεί στους διαδικτυακούς ιστοτόπους «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και «ΚΗΜΔΗΣ».

Στοιχεία επικοινωνίας – επαφής: Αντισυνταγματάρχης Παναγιώτης Πασχαλίδης, Τμηματάρχης 96 ΑΔΤΕ/4ο ΕΓ, τηλ.: 22710 84242, φαξ: 2271025870, email: p.a.paschalidis@army.gr 

 

Συνημμένη η σχετική προκήρυξη.

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ

Σχετικά Αρχεία: